Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: Υπέρ ή Κατά; Ένα ψευδοδίλημμα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής

Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: Υπέρ ή Κατά; Ένα ψευδοδίλημμα της ελληνικής αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 4/2001, 1237-1244 = Ελληνική Εταιρεία Ποινικού Δικαίου, Ποινικό Δίκαιο και Ναρκωτικά – Πρακτικά Η΄ Πανελληνίου Συνεδρίου, Αθήνα: Π. Ν. Σάκκουλας, 2003, 159-170 = David Deitch/ Αννας Τσιμπουκλή (επιμ.), Ανοικτές Διαλέξεις, τχ. 1: Συμβουλευτική στον τομέα της τοξικοεξάρτησης, Αθήνα : Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων, 2009, 31 – 37= Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 121-136.