Ασφάλεια και Ελευθερία

Ασφάλεια και Ελευθερία. Τα μεταξύ τους στατικά και δυναμικά όρια, περ. Νομικό Βήμα, 54 (2006), 1217-1226 = εις: Χ.Μ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), (Αν)ασφάλεια, Αντεγκληματική Πολιτική και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, 15-33 = στον Τιμητικό Τόμο Κωνσταντίνου Δ. Κεραμέως, τ. ΙΕ, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 657-668..