Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής

Βιντεοσκοπημένη Συνέντευξη σε θέματα αντεγκληματικής πολιτικής, ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 20, Νοέμβριος 2011