Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εισήγηση προς το 42ο Διεθνές Σεμινάριο Εγκληματολογίας (Αθήνα 18-22.12. 1989), Πρακτικά του Σεμιναρίου με θεματικό τίτλο «Η στέρηση της ελευθερίας στο ποινικό σύστημα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, 387-419 (με γαλλική περίληψη) = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 51-74 = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήρια» στον Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, τρίτος μέρος, Θεσσαλονίκη 1992, 591- 616.