Δεκάλογος λειτουργίας πανεπιστημιακού κέντρου ερευνών

Ενας δεκάλογος λειτουργίας πανεπιστημιακού κέντρου ερευνών για εγκληματολόγους και ποινικολόγους στην Ελλάδα. Το παράδειγμα του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (με επισυναπτόμενη μετάφραση στα αγγλικά), εις: Χριστ. Ζαραφωνίτου (επιμ.), Το επάγγελμα του Εγκληματολόγου σήμερα: Περιεχόμενο, Προκλήσεις και Προοπτικές, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2012, 116-128.