Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη

Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη, Παρέμβαση στο Γ΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 1 – 2 .12 .1989, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1991, 132-147 = Νομικό Βήμα 38: 1990, 401-411.