Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία

Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία. Παρέμβαση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 28 – 29.11.1987, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1989, 142-145.