Εθισμός στο Διαδίκτυο

Εθισμός στο Διαδίκτυο, στο ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 16, Νοέμβριος 2010 = περ. Ποινικός Λόγος, 2009, 1089-1093 = στο έργο: Αν. Κουμούλα/ Κωνστ. Σκλάβου (επιμ.), Εξαρτήσεις στην Εφηβεία: Οι κίνδυνοι, η πρόληψη και η αντιμετώπισή τους, εκδ. Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών και Εφήβων, Σισμανόγλειο ΓΝΑ, Αθήνα, 2013, σελ. 105-117.