Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή)

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1989, σελ. ΙΧ-ΧΧΙΙ.