Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean – Paul Marat

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean – Paul Marat «Σχέδιο Ποινικής Νομοθεσίας» (μετάφραση Αλέξανδρου Σινιόσογλου), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. ΙΙΙ-ΙΧ.