Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία

Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία (παρέμβαση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 30.11- 1.12.1985, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1987, 227-228).