Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα

Ευθανασία: Ενα Ακανθώδες Ζήτημα, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2007, επιμέλεια (από κοινού με την Κ.Δ. Σπινέλλη) του συλλογικού έργου και τελική θεώρηση της Εισαγωγής και της Εκθεσης των Πορισμάτων του τόμου, σελ. 9 – 15, 17 – 62.