Ηγέτες σε Εποχή Κρίσης. Οι “κόκκινες γραμμές” που ένας πολιτικός πρέπει απαρέγκλιτα να τηρεί

Ηγέτες σε Εποχή Κρίσης. Οι “κόκκινες γραμμές” που ένας πολιτικός πρέπει απαρέγκλιτα να τηρεί, εφημ. “Βήμα”, ειδικό ένθετο “Βήμα Ιδεών”, 5.6.2010, σελ. 22.