Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.