Η δωροδοκία από την άποψη της αντεγκληματικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις προς την Ελλάδα της GRECO

Η δωροδοκία από την άποψη της αντεγκληματικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις συστάσεις προς την Ελλάδα της GRECO, Εισήγηση κατά το 6ο Συνέδριο της Ένωσης Ελλήνων Ποινικολόγων (Αθήνα, 31.5.2013), εις: Πρακτικά του εν λόγω Συνεδρίου, με τίτλο: Η Ποινική Διαχείριση της Δωροδοκίας, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2013, σελ. 109-127 = Ποινικά Χρονικά ΞΓ’ 2013, 561-567.