Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής

Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής, Έγκλημα και Κοινωνία, Α΄ 1987, 131-132 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 47-50.