Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (άρθρο 384 Α ΠΚ). Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της

Η πορνογραφία ανηλίκων στο διαδίκτυο (άρθρο 384 Α ΠΚ). Τα όρια μιας δικαιοκρατικής και εφικτής ποινικής καταστολής της, περ. «Εγκληματολογία», Ι/2012, 14-23.