Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα

Διαφάνεια & Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Πρακτικά Ημερίδας που συνδιοργανώθηκε στην Αθήνα τον Φεβρουάριο 2011 από τον Συνήγορο του Πολίτη, την Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος και το Εργαστήριο Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η επιμέλεια των Πρακτικών έγινε από τον Νέστορα Κουράκη, την Κ.Δ. Σπινέλλη και την Πάρη Ζαγούρα, η δε έκδοση από τις εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα/ Κομοτηνή 2012. Στον τόμο αυτόν (σελ. 299-314) δημοσιεύθηκε και η εισήγηση του Ν. Κουράκη «Καταπολεμώντας τη διαφθορά στην Ελλάδα» = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 19, Ιούλιος 2011.