Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία

Κλασικά Ιδεώδη για μια Σύγχρονη Παιδεία, Αθήνα: Ροές/ Δοκίμια, 2009, σσ. 162 (τιμήθηκε με το βραβείο δοκιμίου 2010 από το Ελληνικό Τμήμα του International P.E.N. Club: http://kapodistriako.uoa.gr/stories/print.php?id=167_lf_01#link07 ).