Μελέτες

Ενότητα πρώτη: Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

 Μία εικόνα για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

– Το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα.

    – Περί βίας: Μορφές, έννοια, διακρίσεις και έκταση της σύγχρονης βίας.

    – Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματολογίας.

    – Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα.

    – Κριτήρια για την (απ)εγκληματοποίηση μιας συμπεριφοράς.

    – Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ.

    – Ο μετέωρος ρόλος του εγκληματολόγου στη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής.

    – Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: ένα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής πολιτικής.

    – Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλειά του.

    – Η ανθρωποκτονία χθες, σήμερα, αύριο: βασικά πορίσματα ενός διεπιστημονικού συμποσίου ανθρωποκτονίας.

    – Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα.

    – Τα ναρκωτικά στη “βαλκανική οδό”: επισημάνσεις για μιαν άλλη “καταιγίδα στα Βαλκάνια”

    – Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: υπέρ ή κατά;

    – Η βία στα Ελληνικά γήπεδα

    – Η διαφθορά ως πρόβλημα

    – Οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες

    – Τηλεόραση και βία

    – Το νέο πρόσωπο της τρομοκρατίας

    – Το οικονομικό έγκλημα

    – Το οργανωμένο έγκλημα

    – Το πρόβλημα της αυτοκτονίας

 

Ενότητα δεύτερη: Η νεανική παραβατικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

– Έκταση και ποιότητα της νεανικής παραβατικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα

– Το θεσμικό πλαίσιο του Δικαίου Ανηλίκων