Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες

Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες, περ. «Πρόσφυγες», έκδοση της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, τευχ. 2, Ιούλιος 1989, 17-18 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 31-36.