Περί πολιτικής βίας από πολίτες στην Ελλάδα σήμερα. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής

Περί πολιτικής βίας από πολίτες στην Ελλάδα σήμερα. Η προσέγγιση της αντεγκληματικής πολιτικής, περ. Ποινικά Χρονικά, ΞΒ΄ 2012, σελ. 81-90.