Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: Ενα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής

Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: Ενα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, περ. Ποινικός Λόγος 6/2001, 2175-2179 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 149-158= Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Επίσημοι Λόγοι – Πρυτανεία Γεωργίου Μπαμπινιώτη (2000-2003), τ. 33ος (από 1.9.2001 έως 31.8.2002), Αθήνα 2005, σελ. 891-899.