Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Προλεγόμενα στο έργο: Βίκτωρ Π. Τσιλώνης, Η Δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 2017, 13-14.