Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού

Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού (Με αφορμή την Συμβ. Πλημ. Θεσ. 1429/1986), Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ΄ 1986, 625-629 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 199-210.