Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας

Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 1: Ιούνιος 1988, 123-131 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 179-187.