Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα»

Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα» από το 1987. Λήμματα: «θανατική ποινή» (τ. 27, 268-270), «θρασύτητα κατά της αρχής» (τ. 28, 249), «καταδολίευση δανειστών» (τ. 32, 321-322), «κλοπή» (τ. 34, 158-160), «ληστεία» (τ. 38, 272-273), «μέτρα ασφαλείας» (τ. 42, 69-70), «μικτά ορκωτά δικαστήρια» (τ. 42, 183 επ.), «ορκωτά δικαστήρια» (τ. 44, 148-149), «ποινή» (τ. 49, 397 επ.), «ποινικό δίκαιο» (τ. 50, 7-8), «σωφρονιστική» (τ. 56, 269 επ.), «σωφρονιστικό σύστημα» (τ. 56, 270), «τοξικομανία – ναρκωτικά» (τ. 57, 329 επ.). Τα λήμματα αυτά επικαιροποιήθηκαν στη νεότερη έκδοση του 2007: “θανατική ποινή” (τ. 23, 135 – 140), “θρασύτητα κατά της αρχής” (τ. 24, 51 – 53), “καταδολίευση δανειστών” (τ. 28, 14 – 16), “κλοπή” (τ. 29, 270 – 274), “ληστεία” (τ. 38, 272-273), “μέτρα ασφαλείας” (τ. 42, 69-70), “μικτά ορκωτά δικαστήρια” (τ. 42, 183 επ.), “ορκωτά δικαστήρια” (τ. 44, 148-149), “ποινή” (τ. 49, 397 επ.), “ποινικό δίκαιο” (τ. 50, 7-8), “σωφρονιστική” (τ. 56, 269 επ.), “σωφρονιστικό σύστημα” (τ. 56, 270), “τοξικομανία-ναρκωτικά” (τ. 57, 329 επ.).