Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα

Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα, περ. Ποινικός Λόγος, 3/2001, 801-803:  = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 63-67.