Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ

Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68 Α: 1988: Αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη, 130-149 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄ 1991, 141-160 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 115-140:  και σε περίληψη ως επίμετρο στην ελληνική μετάφραση του έργου του Φουκώ «Surveiller et punir » (Επιτήρηση και Τιμωρία), εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, 411-427.