Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι

Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι, Εισήγηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας και του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Θράκης την 16.5.1990 στην Αθήνα, «Πρακτικά» της Ημερίδας με θεματικό τίτλο «Σχέσεις δράστη – θύματος από θυματολογική σκοπιά», Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1991, 73-121= Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 129-158 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 3-46= Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Αθαν. Κανελλοπούλου, τ. Β΄, Πειραιάς 1992, 1149-1194, όπου και «Υστερόγραφο για τις Ελληνικές Φυλακές».