12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί Ανηλίκων Δραστών

12 + 1 Αναγκαίες Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθεσίας περί Ανηλίκων Δραστών, περ. “Ποινικός Λόγος”, τχ. 3/ 2009, σελ. 395 – 397 = ηλεκτρονικό εγκληματολογικό περιοδικό The Art of Crime, τεύχος 13, Φεβρουάριος 2010.