Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα

Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), σε: Χρ. Ζαραφωνίτου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 1ου ετήσιου συνεδρίου της «Επανόδου» με θέμα «Επάνοδος: Η Πορεία προς την Κοινωνική Επανένταξη», Αθήνα: Διόνικος, 2018, 31-39.

epanodos

Διαβάστε Περισσότερα…