Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978

Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes, συμβολή στο «Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Γ. Λιτζερόπουλο», Αθήνα (εκδ. Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) 1985, τ. Α΄, σελ. 215-271 (με επιλεγόμενα στην ελληνική γλώσσα).

Το «έγκλημα» της αλητείας

Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.