Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία

Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία. Ανακοίνωση που έγινε στο VI Διεθνές Ανθρωπιστικό Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, 1984, «Πρακτικά» του Συμποσίου, 1986, σελ 151-160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 2005, 3-16) (πρβλ. και κατωτ., αρ. 161 και 184).

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.

Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι

Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι, Εισήγηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας και του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Θράκης την 16.5.1990 στην Αθήνα, «Πρακτικά» της Ημερίδας με θεματικό τίτλο «Σχέσεις δράστη – θύματος από θυματολογική σκοπιά», Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1991, 73-121= Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 129-158 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 3-46= Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Αθαν. Κανελλοπούλου, τ. Β΄, Πειραιάς 1992, 1149-1194, όπου και «Υστερόγραφο για τις Ελληνικές Φυλακές».

Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού

Προσωρινή κράτηση: δυσλειτουργίες ενός θεσμού (Με αφορμή την Συμβ. Πλημ. Θεσ. 1429/1986), Ποινικά Χρονικά ΛΣΤ΄ 1986, 625-629 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 199-210.

Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής

Η ποινική καταστολή στο κατώφλι του 21ου Αιώνα. Επτά προτάσεις για ένα εναλλακτικό είδος ποινής, Έγκλημα και Κοινωνία, Α΄ 1987, 131-132 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 47-50.

Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία

Επιμέτρηση της ποινής και στιγματισμός του εγκληματία (παρέμβαση στο Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελλην. Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 30.11- 1.12.1985, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1987, 227-228).

Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο

Το Γερμανικό Ποινικό Δίκαιο (γενική μεταφραστική επιμέλεια, επεξεργασία συγκριτικών πινάκων και συγγραφή ορισμένων από τις συγκριτικές παρατηρήσεις στην ελληνική έκδοση του έργου του H.- H. Jescheck, Das Strafrecht der Bundesrepublik Deutschland, Eine Einführung), Αθήνα: Α. Ν. Σάκκουλας, 1987, στη σειρά «Ποινικά» αρ. 25).

Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του

Προσφορά και έργο του Ι. Μ. Δασκαλόπουλου, με αφορμή τον πρόσφατο θάνατό του (από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη), Ποινικά Χρονικά ΛΖ΄ 1987, 689-691.

«Η ποινική επικαιρότητα των πλατωνικών “Νόμων”»

Προλεγόμενα στο έργο «Πλάτωνος Νόμοι» (απόδοση Βασ. Μοσκόβη), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, τ. Α΄, 1-6 και σε αναθεωρημένη μορφή με τον τίτλο «Η ποινική επικαιρότητα των πλατωνικών “Νόμων”», στον συλλογικό τόμο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική και Νομική Σχολή), Πλάτωνος Νόμοι, Πρακτικά Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου (7-8.5.2001), Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 2003, 23-29 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 17 – 25.

Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ

Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ, Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ειδικό τεύχος 68 Α: 1988: Αφιέρωμα στον Ηλία Δασκαλάκη, 130-149 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄ 1991, 141-160 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 115-140:  και σε περίληψη ως επίμετρο στην ελληνική μετάφραση του έργου του Φουκώ «Surveiller et punir » (Επιτήρηση και Τιμωρία), εκδ. Ράππα, Αθήνα 1989, 411-427.

Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα

Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα. Εισαγωγή στο έργο «Ο Τοξικομανής Εγκληματίας» του Λάμπρου Καράμπελα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, 21-67  και -σε αναθεωρημένη μορφή- στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 108 – 138, στο περ. «Επίκεντρα», τευχ. 72, Αθήνα 1993 και σε νεότερη επικαιροποιημένη μορφή στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 73-112.

Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας

Σκέψεις για το πρόβλημα της σύγχρονης τρομοκρατίας, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 1: Ιούνιος 1988, 123-131 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 179-187.

Προς κατάργηση της θανατικής ποινής: Παλαιότερες εξελίξεις και σύγχρονες προοπτικές

Προς κατάργηση της θανατικής ποινής: Παλαιότερες εξελίξεις και σύγχρονες προοπτικές, Ελληνική Επιθεώρηση Εγκληματολογίας, τεύχ. 2, Δεκέμβριος 1988, 58-68 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 188-198.

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή)

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Cesare Beccaria «Περί αδικημάτων και ποινών» (μετάφραση Αδαμάντιου Κοραή), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1989, σελ. ΙΧ-ΧΧΙΙ.