Η πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον αντεγκληματικής πολιτικής

ΙΑΚΩΒΟΣ ΦΑΡΣΕΔΑΚΗΣ

Continue reading “Η πρόληψη του εγκλήματος ως μέσον αντεγκληματικής πολιτικής”

Παγκοσμιοποίηση και Αντεγκληματική Πολιτική

ΑΘΑΝΑΣΙΑ Π. ΣΥΚΙΩΤΟΥ

Continue reading “Παγκοσμιοποίηση και Αντεγκληματική Πολιτική”

Αντεγκληματική πολιτική και τυπικός κοινωνικός έλεγχος στην Ελλάδα της κρίσης

ΙΩΑΝΝΑ ΤΣΙΓΚΑΝΟΥ

Continue reading “Αντεγκληματική πολιτική και τυπικός κοινωνικός έλεγχος στην Ελλάδα της κρίσης”

Η κρίση ως ευκαιρία για τη χάραξη και υλοποίηση κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ Μ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ

Continue reading “Η κρίση ως ευκαιρία για τη χάραξη και υλοποίηση κοινωνικής αντεγκληματικής πολιτικής”

Aντεγκληματική πολιτική: Καλές πρακτικές (good practices) μάθησης, αγωγής και ένταξης

ΒΑΣΙΛΙΚΗ Σ. ΙΩΑΝΝΙΔΗ

  Continue reading “Aντεγκληματική πολιτική: Καλές πρακτικές (good practices) μάθησης, αγωγής και ένταξης”

Η κρίση ως ευκαιρία ανάδειξης του εγκληματικού φαινομένου: ο ρόλος του θύματος, τα αδιέξοδα και οι προκλήσεις

ΒΙΚΥ ΒΛΑΧΟΥ

Continue reading “Η κρίση ως ευκαιρία ανάδειξης του εγκληματικού φαινομένου: ο ρόλος του θύματος, τα αδιέξοδα και οι προκλήσεις”

Η θεμελιώδης ασυμβατότητα των σύγχρονων τάσεων αστυνόμευσης με τις Αρχές του Κράτους Δικαίου

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΤΣΟΥΚΑΛΑ

Continue reading “Η θεμελιώδης ασυμβατότητα των σύγχρονων τάσεων αστυνόμευσης με τις Αρχές του Κράτους Δικαίου”

Τα ΜΜΕ ως φορέας κοινωνικού ελέγχου στην εποχή της κρίσης

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΡΟΥΣΗ

  Continue reading “Τα ΜΜΕ ως φορέας κοινωνικού ελέγχου στην εποχή της κρίσης”