Συμβολή στη Μελέτη του Αστυνομικού Αφηγήματος

Εισαγωγικές Επισημάνσεις

Συμβολή στη Μελέτη του Αστυνομικού Αφηγήματος. Εισαγωγικές Επισημάνσεις, Τιμητικός Τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Γιάννη Πανούση,

Continue reading “Συμβολή στη Μελέτη του Αστυνομικού Αφηγήματος”

Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα

Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα. Πορίσματα επαναληπτικής (follow-up) έρευνας του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληματολογικών Ερευνών (Πανεπιστήμιο Αθηνών), σε: Χρ. Ζαραφωνίτου κ.ά. (επιμ.), Πρακτικά 1ου ετήσιου συνεδρίου της «Επανόδου» με θέμα «Επάνοδος: Η Πορεία προς την Κοινωνική Επανένταξη», Αθήνα: Διόνικος, 2018, 31-39.

Continue reading “Το πρόβλημα της υποτροπής νεαρών αποφυλακισμένων στην Ελλάδα”