Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία

Δυνατότητες σύγκλισης της ποινικής με την αστική διαδικασία. Παρέμβαση στο Β΄ Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 28 – 29.11.1987, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1989, 142-145.

Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες

Ο θεσμός του ασύλου στις αρχαίες ελληνικές πολιτείες, περ. «Πρόσφυγες», έκδοση της Υπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, τευχ. 2, Ιούλιος 1989, 17-18 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 31-36.

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean – Paul Marat

Εισαγωγικό Σημείωμα στο έργο του Jean – Paul Marat «Σχέδιο Ποινικής Νομοθεσίας» (μετάφραση Αλέξανδρου Σινιόσογλου), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1990, σελ. ΙΙΙ-ΙΧ.

Σωφρονιστική Νομοθεσία

Σωφρονιστική Νομοθεσία (3η έκδοση 1995 από κοινού με την Κ. Δ. Σπινέλλη και σε συνεργασία με τον Ν. Κουλούρη και τον Ν. Τσούλο), Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, (α΄ έκδ. 1990, β΄ έκδ. 1992, δ΄έκδ. 2001). Στις σελίδες 75-106 του έργου αυτού δημοσιεύεται η μελέτη του σ. «Συνολική αποτίμηση και σύνδεση με το παρελθόν του Κώδικα Βασικών Κανόνων για τη Μεταχείριση των Κρατουμένων» (αναδημοσίευση της μελέτης στα «Σύγχρονα Θέματα» τεύχ. 41 – 42, Ιούνιος 1990, 82-92).

Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό

Δίκαιο Ανηλίκων και Δικαιώματα του Ανθρώπου, Παλαιότερες και νεότερες τάσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εισήγηση προς το 42ο Διεθνές Σεμινάριο Εγκληματολογίας (Αθήνα 18-22.12. 1989), Πρακτικά του Σεμιναρίου με θεματικό τίτλο «Η στέρηση της ελευθερίας στο ποινικό σύστημα και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου», Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1991, 387-419 (με γαλλική περίληψη) = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 51-74 = Τιμητικός Τόμος «Χαριστήρια» στον Καθηγητή Ιωάννη Δεληγιάννη, τρίτος μέρος, Θεσσαλονίκη 1992, 591- 616.

Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη

Δικαιώματα του κατηγορουμένου στην στρατιωτική δικαιοσύνη, Παρέμβαση στο Γ΄ Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δικαίου, 1 – 2 .12 .1989, στα «Πρακτικά» του Συνεδρίου, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1991, 132-147 = Νομικό Βήμα 38: 1990, 401-411.

Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα

Έκθεση για την πρόσφατη εξέλιξη της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, «Χρονικά» Εργαστηρίου Εγκληματολογίας και Δικαστικής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Θράκης, τχ. 1, Ιανουάριος 1991, 35-46.

Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών

Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών (ανακοίνωση στην Ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 31.10.1991 εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλου), «Υπεράσπιση», τόμος 2/1992, 269-278 και σε επικαιροποιημένη μορφή στο έργο, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 71-83.

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920 (ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών)

Εισαγωγικές παρατηρήσεις στα άρθρα 54-63γ ν. 2190/1920 (ποινικές διατάξεις ανωνύμων εταιρειών), στο συλλογικό έργο «Το Δίκαιο της Ανώνυμης Εταιρείας» με επιμέλεια της ύλης από τον Ευάγγελο Περάκη, τόμος Ιβ΄, σελ. 503-518, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992 = Πρακτικά του Δ΄ Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Ποινικού Δίκαιου, Θεσσαλονίκη 1991, Αθήνα: Αφοί Π. Σάκκουλα, 1993, 131-151.

L’ Εthnopsychologie entre la Sociologie pénale et le Droit pénal

L’ Εthnopsychologie entre la Sociologie pénale et le Droit pénal, στον Τόμο “Εγκληματολογία και Ευρωπαϊκή Αντεγκληματική Πολιτική, Προσφορά Τιμής στην Αγλαΐα Τσήτσουρα”, Αθήνα/Θεσσαλονίκη: εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. 383 – 452 (μαζί με σύντομη ελληνική περίληψη του γαλλικού κειμένου).

Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα»

Συγγραφή λημμάτων για την εγκυκλοπαίδεια «Πάπυρος – Λαρούς – Μπριτάννικα» από το 1987. Λήμματα: «θανατική ποινή» (τ. 27, 268-270), «θρασύτητα κατά της αρχής» (τ. 28, 249), «καταδολίευση δανειστών» (τ. 32, 321-322), «κλοπή» (τ. 34, 158-160), «ληστεία» (τ. 38, 272-273), «μέτρα ασφαλείας» (τ. 42, 69-70), «μικτά ορκωτά δικαστήρια» (τ. 42, 183 επ.), «ορκωτά δικαστήρια» (τ. 44, 148-149), «ποινή» (τ. 49, 397 επ.), «ποινικό δίκαιο» (τ. 50, 7-8), «σωφρονιστική» (τ. 56, 269 επ.), «σωφρονιστικό σύστημα» (τ. 56, 270), «τοξικομανία – ναρκωτικά» (τ. 57, 329 επ.). Τα λήμματα αυτά επικαιροποιήθηκαν στη νεότερη έκδοση του 2007: “θανατική ποινή” (τ. 23, 135 – 140), “θρασύτητα κατά της αρχής” (τ. 24, 51 – 53), “καταδολίευση δανειστών” (τ. 28, 14 – 16), “κλοπή” (τ. 29, 270 – 274), “ληστεία” (τ. 38, 272-273), “μέτρα ασφαλείας” (τ. 42, 69-70), “μικτά ορκωτά δικαστήρια” (τ. 42, 183 επ.), “ορκωτά δικαστήρια” (τ. 44, 148-149), “ποινή” (τ. 49, 397 επ.), “ποινικό δίκαιο” (τ. 50, 7-8), “σωφρονιστική” (τ. 56, 269 επ.), “σωφρονιστικό σύστημα” (τ. 56, 270), “τοξικομανία-ναρκωτικά” (τ. 57, 329 επ.).

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις, Βιβλιογραφία και Επιμέλεια Νομολογίας για την Προσωρινή Κράτηση στο συλλογικό έργο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας. Σχόλια – Νομολογία» με εκδοτική ευθύνη των Χ. Καλαντζή, Γρ. Καλφέλη, Λ. Καράμπελα, Νεστ. Κουράκη και Λ. Μαργαρίτη, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1992, 340-382.

Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας

Έκθεση για την Κατάσταση στις Ελληνικές Φυλακές και τις Δυνατότητες Βελτίωσης του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας (η Έκθεση καταρτίσθηκε από τη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή για την Εξέταση του Σωφρονιστικού Συστήματος της Χώρας, με επιστημονικούς συνεργάτες τον Νέστορα Κουράκη και τον Ιάκωβο Φαρσεδάκη), Αθήνα: Τυπογραφείο της Βουλής, 1994, σσ. 47.