Σεξουαλικότητα και ποινικό δίκαιο: σύγχρονες τάσεις

ΕΥΤΥΧΗΣ ΦΥΤΡΑΚΗΣ

Continue reading “Σεξουαλικότητα και ποινικό δίκαιο: σύγχρονες τάσεις”

Οι δυσκολίες ρύθμισης της πορνείας μέσα από τρεις καναδικές Αποφάσεις

ΑΝΤΩΝΗΣ Δ. ΜΑΓΓΑΝΑΣ

Continue reading “Οι δυσκολίες ρύθμισης της πορνείας μέσα από τρεις καναδικές Αποφάσεις”

Νόμιμη άμυνα και Εμπορία ανθρώπων – Δογματικές ιδιοτυπίες και Αιτήματα αντεγκληματικής πολιτικής

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Continue reading “Νόμιμη άμυνα και Εμπορία ανθρώπων – Δογματικές ιδιοτυπίες και Αιτήματα αντεγκληματικής πολιτικής”

Ζητήματα αποκατάστασης για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων: Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο και οι υποχρεώσεις εφαρμογής της Ελλάδας

ΕΛΕΝΗ ΜΙΧΑ

Continue reading “Ζητήματα αποκατάστασης για τα θύματα της εμπορίας ανθρώπων: Το Διεθνές Νομικό Πλαίσιο και οι υποχρεώσεις εφαρμογής της Ελλάδας”

Η ποινικοποίηση των πορνογραφικών παραστάσεων – Άρθρο 348 Γ (ελληνικού) ΠΚ

ΒΑΓΙΑ Χ. ΠΟΛΥΖΩΙΔΟΥ

Continue reading “Η ποινικοποίηση των πορνογραφικών παραστάσεων – Άρθρο 348 Γ (ελληνικού) ΠΚ”

Μετανάστες και Κοινωνικοί Πανικοί στην Ελλάδα

ΒΑΣΙΛΗΣ Χ. ΚΑΡΥΔΗΣ

Continue reading “Μετανάστες και Κοινωνικοί Πανικοί στην Ελλάδα”

Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα

ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ

Continue reading “Η ποινική αντιμετώπιση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στην Ελλάδα”

Ποινική καταστολή του ρατσιστικού λόγου και του ρατσιστικού εγκλήματος

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ

Continue reading “Ποινική καταστολή του ρατσιστικού λόγου και του ρατσιστικού εγκλήματος”

Όψεις των εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΧΑΛΚΙΑ

Continue reading “Όψεις των εγκλημάτων μίσους στην Ελλάδα και προτάσεις για την αντιμετώπισή τους”

Εγκλήματα Μίσους και Οικονομική Κρίση: Πόσο μαζί και πόσο χωριστά;

ΠΕΛΑΓΙΑ Ι. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Continue reading “Εγκλήματα Μίσους και Οικονομική Κρίση: Πόσο μαζί και πόσο χωριστά;”

Εγκλήματα Μίσους και Ποινική Αντιμετώπισή τους στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ

Continue reading “Εγκλήματα Μίσους και Ποινική Αντιμετώπισή τους στις Η.Π.Α. και στην Ελλάδα”

Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην υγεία και ασφάλεια των παιδιών

ΣΤΕΛΛΑ Π. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ

  Continue reading “Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα και οι επιπτώσεις της στην υγεία και ασφάλεια των παιδιών”

Η νομοθετική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και την Κύπρο

ΑΝΝΑ ΕΜΜ. ΠΛΕΥΡΗ

Continue reading “Η νομοθετική αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στην Ελλάδα και την Κύπρο”