Ποινή και εναλλακτικοί τρόποι έκτισής της. Μια κριτική επισκόπηση

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΔΗΜΗΤΡΑΤΟΣ

Continue reading “Ποινή και εναλλακτικοί τρόποι έκτισής της. Μια κριτική επισκόπηση”

Η δυνατότητα δικαστικής αφέσεως της ποινής κατά το άρθρο 75 του νέου σχεδίου του ελληνικού Ποιν. Κ. Αντίθεση προς το Σύνταγμα της Ελλάδας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Continue reading “Η δυνατότητα δικαστικής αφέσεως της ποινής κατά το άρθρο 75 του νέου σχεδίου του ελληνικού Ποιν. Κ. Αντίθεση προς το Σύνταγμα της Ελλάδας”

Ειδικά ζητήματα αναστολής εκτέλεσης ποινής μέσα από τη νομολογία

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΝΙΗΛ

Continue reading “Ειδικά ζητήματα αναστολής εκτέλεσης ποινής μέσα από τη νομολογία”

Κοινωνική Αρωγή Ενηλίκων. Η Eφαρμογή της Κοινωφελούς Εργασίας. Προβλήματα και Ιδιαιτερότητες

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

Continue reading “Κοινωνική Αρωγή Ενηλίκων. Η Eφαρμογή της Κοινωφελούς Εργασίας. Προβλήματα και Ιδιαιτερότητες”

Η κοινωφελής εργασία ως εναλλακτική ποινή

ΣΠΥΡΟΣ ΣΟΡΒΑΤΖΙΩΤΗΣ

Continue reading “Η κοινωφελής εργασία ως εναλλακτική ποινή”

Η λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Πορίσματα έρευνας

ΜΑΡΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ

Continue reading “Η λειτουργία και το έργο των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής. Πορίσματα έρευνας”

Προγράμματα επανένταξης αποφυλακισμένων

ΦΩΤΕΙΝΗ Α. ΜΗΛΙΩΝΗ

Continue reading “Προγράμματα επανένταξης αποφυλακισμένων”