Εξέλιξη και ανάπτυξη νέων μορφών ψηφιακής εγκληματικότητας στον Kυβερνοχώρο σε εποχές κρίσης

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ /
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΡΜΑΝΟΣ

Continue reading “Εξέλιξη και ανάπτυξη νέων μορφών ψηφιακής εγκληματικότητας στον Kυβερνοχώρο σε εποχές κρίσης”

Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας Υπό το πρίσμα των νεώτερων νομοθετικών εξελίξεων και των αρχών του Κράτους Δικαίου

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΡΜΑΣ

Continue reading “Προσπάθειες εννοιολογικού προσδιορισμού της κατοχής ηλεκτρονικών δεδομένων με χαρακτήρα παιδικής πορνογραφίας Υπό το πρίσμα των νεώτερων νομοθετικών εξελίξεων και των αρχών του Κράτους Δικαίου”

Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του ηλεκτρονικο-οικονομικού εγκλήματος

ΠΕΡΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Continue reading “Ο ρόλος των κινήτρων και των ευκαιριών στη δόμηση του προτύπου του ηλεκτρονικο-οικονομικού εγκλήματος”

Συλλογή και πώληση προσωπικών δεδομένων, ως νέα παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, τελούμενη και μέσω διαδικτύου σε εποχές κρίσης.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Χ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ /
ΦΩΤΕΙΝΗ Π. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

Continue reading “Συλλογή και πώληση προσωπικών δεδομένων, ως νέα παράνομη επιχειρηματική δραστηριότητα, τελούμενη και μέσω διαδικτύου σε εποχές κρίσης.”

H έμμονη διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση (“Cyberstalking”)

ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ

Continue reading “H έμμονη διαδικτυακή παρενοχλητική παρακολούθηση (“Cyberstalking”)”