Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα

Θέσεις γύρω από την αναθεώρηση των κυρώσεων και σωφρονιστικών θεσμών του Ποινικού Κώδικα, περ. Ποινικός Λόγος, 1/2006, σελ. 3-10 = στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια κ. Αννα Ψαρούδα-Μπενάκη, Αθήνα: Α.Ν. Σάκκουλας , 2008, σελ. 1261 – 1274.