Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις

Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις (από κοινού με τον Βασίλη Χ. Καρύδη), στη συλλογική έκδοση «Πολιτική Επιστήμη. Διακλαδική και Συγχρονική Διερεύνηση της Πολιτικής πράξης», με επιμ. Α.-Ι.Δ. Μεταξά, τ. Β’ («Πολιτική Ψυχολογία»), Αθήνα: εκδ. Ι. Σιδέρη, 2016, 441-459.

Continue reading “Πολιτικό Εγκλημα και Τρομοκρατία – Δύστροπες Σχέσεις και Μεταλλάξεις”