Γενετικά Αποτυπώματα: Το σύγχρονο εργαλείο επίλυσης εγκλημάτων σε διεθνές επίπεδο. Η συμβολή της Γενετικής στην απονομή της Δικαιοσύνης

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΤΣΙΑΛΟΣ / ΕΦΗ ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗ

Continue reading “Γενετικά Αποτυπώματα: Το σύγχρονο εργαλείο επίλυσης εγκλημάτων σε διεθνές επίπεδο. Η συμβολή της Γενετικής στην απονομή της Δικαιοσύνης”