Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978

Βιβλιοκριτική παρουσίαση της εργασίας: Η.-Η. Jescheck / G. Grebing (Hrsg.), Die Geldstrafe im deutschen und ausländischen Recht, 1978, Ποινικά Χρονικά Λ΄ 1980, 701-704.

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes

Die Möglichkeiten einer kriminalpolitischen Anwendung des Umgehungsbegriffes, συμβολή στο «Αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Γ. Λιτζερόπουλο», Αθήνα (εκδ. Τμήματος Νομικής Πανεπιστημίου Αθηνών) 1985, τ. Α΄, σελ. 215-271 (με επιλεγόμενα στην ελληνική γλώσσα).

Το «έγκλημα» της αλητείας

Το «έγκλημα» της αλητείας (άρθρο 480 Ποιν. Κ.). Σκέψεις γύρω από ένα πρόβλημα της αντεγκληματικής μας πολιτικής, Δελτίο Εγκληματολογικής Ενημέρωσης», 1: 1986 , τευχ. 2, σελ. 3-8 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, Α΄, 2005, 103-114.

Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία

Ποινικό Δίκαιο και Ουτοπία. Ανακοίνωση που έγινε στο VI Διεθνές Ανθρωπιστικό Συμπόσιο της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Εταιρείας, 1984, «Πρακτικά» του Συμποσίου, 1986, σελ 151-160 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 2005, 3-16) (πρβλ. και κατωτ., αρ. 161 και 184).

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής

Η Αποκλιμάκωση της Ποινικής Καταστολής. Όροι και όρια (συμβολή στον Τιμητικό Τόμο « Μνήμη Ν. Χωραφά, Η. Γάφου, Κ. Γαρδίκα», του οποίου ο Ν. Κουράκης είχε και την εκδοτική επιμέλεια, τ. Β΄, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας, 1986, 153- 185 = Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 98-130.

Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι

Φυλακή και Βία: Βίοι Παράλληλοι, Εισήγηση κατά τη διάρκεια εκδήλωσης της Ελληνικής Εταιρείας Θυματολογίας και του Εργαστηρίου Εγκληματολογίας της Νομικής Σχολής Θράκης την 16.5.1990 στην Αθήνα, «Πρακτικά» της Ημερίδας με θεματικό τίτλο «Σχέσεις δράστη – θύματος από θυματολογική σκοπιά», Αθήνα / Κομοτηνή: Α. Ν. Σάκκουλας 1991, 73-121= Ποινικά Χρονικά ΜΑ΄ 1991, 129-158 = Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 3-46= Μελέτες προς τιμήν του καθηγητή Αθαν. Κανελλοπούλου, τ. Β΄, Πειραιάς 1992, 1149-1194, όπου και «Υστερόγραφο για τις Ελληνικές Φυλακές».