Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο

Κοινωνική Δικαιοσύνη. Μεταλλάσσοντας τις Προκλήσεις σε Ευκαιρίες, Ένα Δοκίμιο, με Πρόλογο του Ακαδημαϊκού Ευάγγ. Μουτσόπουλου και Εισαγωγή του Καθηγ. Πέτρου Παραρά, σειρά «Βιβλιοθήκη του Πολίτη», αρ. 6, των εκδόσεων Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2017, σσ. 306 (πρβλ. κατωτ., αρ. 247). Παρουσίαση του βιβλίου από την «Καθημερινή της Κυριακής», 12.8.2018, σελ. 11 (Τέχνες & Γράμματα).