Κοινωνική Αρωγή Ενηλίκων. Η Eφαρμογή της Κοινωφελούς Εργασίας. Προβλήματα και Ιδιαιτερότητες

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΔΑΜΑΚΗ

Continue reading “Κοινωνική Αρωγή Ενηλίκων. Η Eφαρμογή της Κοινωφελούς Εργασίας. Προβλήματα και Ιδιαιτερότητες”