Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών

Η ουσιαστική έννοια του εγκλήματος ως έρεισμα για τη διάκριση γνησίων και μη γνησίων ποινών (ανακοίνωση στην Ημερίδα που έγινε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών την 31.10.1991 εις μνήμην του καθηγητή Ιωάννη Δασκαλόπουλου), «Υπεράσπιση», τόμος 2/1992, 269-278 και σε επικαιροποιημένη μορφή στο έργο, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Α΄, 2005, 71-83.