Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους

Η νέα ελληνική νομοθεσία για τους παραβατικούς ανηλίκους (ν. 3189/2003) -Από τη θεσμοθέτηση (law in books) στην εφαρμογή (law in action), περ. Ποινικός Λόγος 1/2004, 1-6 = Τιμητικός Τόμος για τον Ιωάννη Μανωλεδάκη, «Δημοκρατία – Ελευθερία – Ασφάλεια, Ι», Αθήνα – Θεσσαλονίκη: Εκδ. Σάκκουλα, 2005, σελ. 401-410.