Δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη νομική σκέψη

Δυνατότητες αξιοποίησης στοιχείων του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού στη σύγχρονη νομική σκέψη, Συμβολή στον Τιμητικό Τόμο για την Καθηγήτρια Καλλιόπη Δ. Σπινέλλη, Αθήνα/ Κομοτηνή: Α.Ν. Σάκκουλας, 2010, 1239 – 1260 Σημειώνεται ότι ο Νέστωρ Κουράκης ήταν επίσης ο επικεφαλής της Συντακτικής Επιτροπής για την έκδοση αυτού του Τιμητικού Τόμου και εκείνος που προέβη σε παρουσίαση του έργου της τιμωμένης κατά την τελετή επίδοσης του Τόμου την 3.2.2010 (βλ. τόμο: Επίσημοι Λόγοι Πανεπιστημίου Αθηνών, τ. 35, Αθήνα 2011, σελ. 309-312).