Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα

Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα. Εισαγωγή στο έργο «Ο Τοξικομανής Εγκληματίας» του Λάμπρου Καράμπελα, Αθήνα: Νομική Βιβλιοθήκη, 1988, 21-67  και -σε αναθεωρημένη μορφή- στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες Α΄, 1991, 108 – 138, στο περ. «Επίκεντρα», τευχ. 72, Αθήνα 1993 και σε νεότερη επικαιροποιημένη μορφή στο έργο Ν. Κουράκης, Εγκληματολογικοί Ορίζοντες, τ. Β΄, 2005, 73-112.